Босоо түүхий эдээр үйлдвэрлэж буй хуйлралын агаарт нөлөөлөл