бериллий элементийг эргүүлэх

Нанотехнологи ба Бидний амжилт: April 2012

4/17/2012. Фуллерен ба нүүрстөрөгчийн наногуурс

[...онлайн борлуулалт...]

Нанотехнологи ба Бидний амжилт

Түүнээс гадна тусгай программ хангамж судлаачид ажиглагдаж буй гадаргуугийн зургийг шинжлэхэд гарган авсан дүрсүүдтэй хүссэнээрээ ажиллах (маштаблах, эргүүлэх, зүсэлт байгуулах гэх мэт ...

[...онлайн борлуулалт...]