фосфатын чулуулаг баяжуулах үйлдвэр болон химийн боловсруулалтыг нэмэгдүүлэх

Mining 2012 Mongolian

Казакстан. хаягдлыг зайлуулах үйл ажиллагаанаас гадна баяжуулах үйлдвэр хүртлэх хүдрийн тээвэрлэлт болон усны шуудуун тээвэрлэлтийн нөлөөллийг үнэлэх судалгаа хийх. . ... чулуулаг…

[...онлайн борлуулалт...]

Mining 2012 Mongolian

нарийвчилсан дизайны дагуу уусган баяжуулах инженер хийх. байгаль орчин. хаах зэрэг нуруулдан уусган баяжуулах үйл ажиллагааны үе шатууд дахь холбогдох бүхий л хууль зүйн болон компаний ...

[...онлайн борлуулалт...]

Mining 2012 Mongolian

Үр дүн: Орон нутгийн хуул зүй. нөлөөллийн загвар. хаягдлыг зайлуулах үйл ажиллагаанаас гадна баяжуулах үйлдвэр хүртлэх хүдрийн тээвэрлэлт болон усны шуудуун тээвэрлэлтийн нөлөөллийг ...

[...онлайн борлуулалт...]