Нүүрс олборлох тоног төхөөрөмжүүд нь нүүрний загварыг бүтээдэг