Nylon бүс төгсгөлгүй

IELTS 4200 Flashcards | Quizlet

adv. бараг, дөнгөж, - anybody бараг хэн ч, i can - believe it би бараг л үнэмшихгүй юм байна, that is - the point хэргийн гол нь үүнд биш л болов уу, арай чарай, үгүй байх, эелдгээр үгүйсгэн

[...онлайн борлуулалт...]