Цементийн үйлдвэрлэлийн талаарх мэдээллийг үнэгүй унш

Хүмүүн

Аль нь үнэтэй, үнэгүй нь ч хамаагүй. Энэ зүгээр бидний сонголтын асуудал. Сайн муугийн тухай ч ярьж байгаа юм биш.

[...онлайн борлуулалт...]

1984 Жорж Орвеллын by Enhjin Bz -

Сонины өнөөдрийн дугаарт үйлдвэрлэлийн бодит өсөлтийн талаарх мэдээг хэвлэсэн бөгөөд тэр нь урьдчилсан ...

[...онлайн борлуулалт...]